Катушки

FOX катушка EOS 10000

FOX катушка EOS-5000

FOX катушка EOS-7000


FOX катушка FX11 (новая модель)

SWEEPFIRE E 1500B

SWEEPFIRE E 2000B


SWEEPFIRE E 2500B

SWEEPFIRE E 3500B

SWEEPFIRE E 4000А


Катушка "KONGER" Nordic 120 FD (1 подшипник)

Катушка Daiwa Windcast BR 4500 LDA

Катушка «Нельма»


Salmo Diamond Speed Match 7020FD

Катушка Daiwa Crossfire 1500 X

Катушка R9-30F


Катушка ROBINSON Marshall 1120


Наверх